KULTURAKADEMIN Trappan

  erbjuder  kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom  scen, ton, film och tv- 
  området  i  Västsverige.  Ledningsgruppen  har  representanter  på  ledningsnivå  från  institutioner,   organisationer,  myndigheter  och  högskolor  
  på  området. 
Ledningsgruppen beslutar om erbjudanden för olika målgrupper under devisen ”Rätt insats för rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.”  
  Jämställdhet,  genusperspektiv  samt   övriga   normkreativa   perspektiv  är   integrerade  i  hela verksamheten.  Den  samlade  kunskap  och  
  erfarenhet som 
ledningsgruppen omfattar bidrar till kulturområdets infrastruktur samt till  konstnärlig utveckling i Västsverige. Verksamheten 
  finansieras
 av Västra Götalandsregionens Kultur- och Regionutvecklingsnämnder samt av samverkande verksamheter i ledningsgruppen och 
  samarbetspartners. Läs mer..